RODO
Gwarantujemy naszym Klientom pełną ochronę danych osobowych, które zostały nam udostępnione podczas procedury zamawiania produktów – zgodnie z obowiązującym
prawem (w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
zwane dalej „RODO”) oraz wykorzystywanie tych danych wyłącznie w celu poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówienia przez STUDIO KONTRAST.

W związku z tym informujemy, iż:

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres realizacji zamówienia

2. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym
pracownikom STUDIO KONTRAST

3. Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych
osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych posiada Pan/Pani prawo
do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. STUDIO KONTRAST deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać
danych osobowych do państwa trzeciego.